Det är ett spännande och omväxlande jobb

Gunnar Rauséus
Namn: Gunnar Rauséus 
Från: Örebro
Gör: Konsult med inriktning berg på Geosigma AB

Varför valde du att läsa geovetenskap?
- Jag ville läsa på vidare efter gymnasiet men ville inte fastna framför en dator i mitt yrkesliv. Som ung var jag scout och jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen. När jag började leta efter utbildningar såg jag en gång en bild på ett gäng som satt på en berghäll, och då tänkte jag att "ja, geologi verkar vara min grej".

Var det lätt eller svårt att få jobb?
- Efter att jag tagit examen 2003 hade jag en period när jag hade svårt att hitta jobb som geolog. Jag tog faktiskt taxikort och körde taxi under en tid tills jag lyckades få tidsbegränsade anställningar på bland annat SGU och sedan på en konsultfirma, Geosigma AB.

Berätta om ditt jobb.
- Idag är jag konsult med inriktning berg på Geosigma AB. Jag har återvänt efter några år som gruvgeolog åt Dannemora Mineral.

De senaste tre åren har jag främst jobbat åt SKB i Forsmark. Min roll är att planera, leda olika typer av aktiviteter inom ramen för platsövervakningen i området för kommande slutförvar.

Är det roligt?
- Ja, det är ett spännande och omväxlande jobb med många olika arbetsuppgifter.

Vad gör du?  
- Just nu jobbar jag en del med planering av återförslutning av borrhål. En annan rolig aktivitet är kartering av berghällar.

Kan du berätta vilken nytta har du av utbildningen i geovetenskap?
- Min utbildning i berggrundsgeolog har gett mig en bra teoretisk grund som jag sedan har omsatt i praktiken i de olika yrkesroller jag haft under åren. Som med många jobb har det varit nödvändigt att lära sig mycket i själva yrket, vilket hade varit svårt utan den grunden.

Varför ska man läsa geovetenskap tycker du?
- Om det är någon som har intresse för naturen och vill fördjupa det så är det en fin möjlighet att göra det inom geovetenskapen.

Största missförståndet vad gäller ämnet geovetenskap?
- Folk i allmänhet verkar ibland tro att berg bara är grått och tråkigt – gråberg. Och så är det inte.

Bästa tipset till de som funderar på att plugga?
- Ju mer kunskap du får desto större blir din nyfikenhet och ju mer ökar ditt intresse för ämnet.