Jag är fascinerad av vår vackra planet

Yuliya
Namn: 
Yuliya Zhuk
Kommer från: Ukraina
Arbetar: På  Sustainable Energy Solutions, SENS

Varför valde du att läsa geovetenskap?
- Mitt favoritämne i gymnasiet var geografi. Jag kommer ursprungligen från Ukraina och där studerar man geografi som ett separat ämne. Jag har varit fascinerad av naturen och vår vackra planet sedan jag var ett barn.

Har du läst några andra kurser?
- Ja, jag har läst minst 60 hp i hållbar utveckling. 

Var det lätt eller svårt att få jobb efter utbildningen?
- När jag blev klar med min master 2017 var det svårt att få jobb i gruvbranschen, men lättare att få jobb inom de konsultbolag som jobbar med infrastruktur, och jag fick jobb på Sweco, som arbetar med att utforma hållbara samhällen och städer, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Idag arbetar jag på Sustainable Energy Solutions, SENS. 

Har du rest inom ditt arbete?
- Jag reste mycket innan Covid-19. Jag reste till Spanien, Holland och Zambia i samband med jobbet men nu resar jag inte alls och alla internationella projekt ligger på is tills vidare

Berätta om ditt jobb.
- Jag jobbade som geotekniker i två år och gjorde undersökningar i jord och mark. Men nu jobbar jag som bergtekniker och utför undersökningar av och i berg. Man studerar olika bergparametrar inför projektering av till exemple en väg, en bro eller ett hus. Jag är ansvarig för bergförstärkningar i tunnlar just nu. Vi bygger framtida reningsverk i Stockholm och i ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden, utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sicklaanläggningen. Hela labyrinten med tunnlar som jag karterar och förstärker nu blir nya bassänger för att antigen rensa eller leda vattnet.  

Är det ett roligt arbete?
- Ja, jag tycker att det roligt. Man måste tycka om sitt jobb - annars skulle det kännas meningslöst att spendera 8 timmar av sitt liv, varje dag, med saker som man inte är intresserad av.

Vilken nytta har du av utbildningen i geovetenskap?
- Alla kurser inom berggrundsgeologi har varit till stor nytta, speciellt de kurser som handlar om geologi i Sverige, hydrologi, strukturgeologi och geofysik.

Varför ska man läsa geovetenskap tycker du?
- För att man älskar det och har en passion för geofrågor, annars är det ingen poäng, då får man söka andra vägar. Geovetenskap är ett speciellt ämne, som rymmer så mycket; det är ett gränsland mellan fysik, kemi, biologi, geografi och även arkeologi. Det handlar också om en del komplicerade och mångdimensionella frågor. Man måste var intresserad av ämnnet för att klara sig genom utbildningen.

Största missförståndet vad gäller ämnet geovetenskap?
- Folk tror ibland att jag kan absolut alla stenar som finns på vår planet och att jag kan berätta allt om en plats bara om jag tittar på en bild med en liten sten. 

Bästa tipset till de som funderar på att plugga?
- Försök att bli förälskade i det ni gör. Om ni är verkligen är intresserade så kommer pluggandet att gå så mycket smidigare, även när det är tuffa ämnen, och då kommer rätt jobb att vänta på er. Om ni tänker att jobba som jag gör, som geo/bergtekniker, ta en extra termin med fysik och fördjupa er speciellt i mekanik. Det kommer göra det mycket lättare sen när ni jobbar med bergmekaniken. Annars är det bra att även ta några kurser från ett civilingenjörsprogram om det går.

Senast uppdaterad: 2023-04-05