Zacharias Enholm
Zacharias Enholm arbetar som entreprenadgeolog på AFRY, ett företag med expertis inom områdena infrastruktur, industri och energi.

Varför valde du att läsa geovetenskap?
- Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskap och planeten vi bor på. Det kändes även som ett bra alternativ med avseende på den då rådande arbetsmarknaden.

Var det lätt eller svårt att få jobb?
Det var inte allt för svårt att få jobb. Att bygga kontakter under sin tid på universitetet är alltid bra, det kan även vara till hjälp om man skriver sin uppsats för ett företag och får in en fot på det sättet.

Berätta om ditt jobb.
- Jag arbetar som entreprenadgeolog på AFRY, för närvarande sitter jag mest ute hos kund där jag sysslar med både kontors- och fältarbete.

Är det roligt?
Ja, definitivt. Jag är med i ett stort, multidisciplinärt projekt så möjligheterna att utvecklas är mycket goda.

Vad gör du?
Jag jobbar huvudsakligen med tunnelkartering och bergförstärkning. Dock ingår även en hel del annat i arbetet.

Kan du berätta vilken nytta du har av utbildningen i geovetenskap?
- Mycket av det jag jobbar med just nu har jag lärt mig genom mitt jobb men det är alltid viktigt att ha en gedigen kunskapsgrund att stå på. Den geovetenskapliga utbildningen ger ju också en väldigt bred och generell förståelse av många discipliner vilket jag har haft stor nytta av.

Varför ska man läsa geovetenskap tycker du?
Framför allt för att man är intresserad av ämnet och för att det är kul. Sen ger det möjlighet till många vägar i yrkeslivet, vare sig man vill jobba inom industrin eller med forskning.

Största missförståndet vad gäller ämnet geovetenskap?
- Att det är samma sak som arkeologi, det verkar vara en vanligt förekommande missuppfattning

Bästa tipset till de som funderar på att plugga?
Fundera på vart ni vill i livet efter studierna. Det finns alltid möjlighet att skräddarsy sin utbildning en aning och se till att man får just de kurser som man kan ha nytta av i sitt yrkesliv.