Geocacharen som blev geovetare

Colin Andersson läser geovetarprogrammet med samhällsvetenskaplig ingång.

Hur startade ditt intresse för geovetenskap?
- Mitt intresse startade i samband med en hobby som jag började med som heter "geocaching". Det är ungefär som orientering fast med GPS, och det finns inslag av geologi i den. I början var det bara en hobby, men sen så fick jag upp ögonen för att man kunde studera det också, och det ville jag ju naturligtvis!

Varför geovetarprogrammet?
- Det var naturligt. Jag har ett stor intresse av jorden och därmed blev det geovetenskap. Det är också ett väldigt varierat program och arbetsmarknaden är  både bra och mångfacetterad.

Hur kom du fram till att det var rätt val?
- Programmet i Uppsala är brett och eftersom det finns en ingång för samhällsvetare så kunde jag börja på programmet direkt utan att behöva gå ett tekniskt basår. Jag kollade också runt och märkte att arbetsmarknaden såg bra ut och att det fanns många olika yrken att välja mellan efter examen.

Vet alla vad geovetenskap är?
- Jag upplever att många blandar ihop geovetenskap med geologi. Geologi handlar om berg- och jordarter, och det är en del av det vi läser, men geovetenskap är så mycket mer. Geovetarprogrammet handlar om hur jorden är uppbyggd, om klimatförändringar, naturtillgångar, naturgeografi; läran om hur landskapen utvecklas och förändras, hydrologi och mycket mer.

Vad gillar du bäst med programmet?
- Jag tycker om att vi får läsa så många olika och intressanta kurser och att programmet både är teoretiskt och praktiskt. Exkursionerna, när vi alla åker ut på fältstudier är också ett stort plus!

Hur kan en vecka eller månad se ut för en geovetarstudent?
- De flesta kurser har ett antal föreläsningar som vi måste gå på varje vecka och sedan har vi labb ungefär varannan vecka. Sedan brukar vi åka iväg några dagar eller någon vecka på exkursion och får studera det vi har lärt oss på plats ute i verkligheten. I slutet av kursen får vi sedan redovisa vad vi har lärt oss genom att skriva tenta.

Vilka yrkemöjligheter finns det efter programmet?
- Massor! Man kan jobba på myndigheter, kommuner, gruvföretag och byggföretag eller osm konsult. Du kan arbeta med allt från prospektering, miljökonsultering, handläggning, GIS-konsultering m.m.

Vad vill du göra efter studierna?
- Jag vet inte riktigt. Efter min kandidatexamen så funderar jag på att läsa vidare och ta en master, men jag är inte helt säker på det än. När jag ska börja arbeta så vill jag nog ha ett yrke där jag får vara mycket ute i fält. Jag tror att det kan vara riktigt roligt att få gå ut och undersöka ett områdes bergarter, jordarter eller miljöförhållanden.

Läs mer om geovetarprogrammet med ingång för samhällsvetare.

Läs mer om geovetarprogrammet med ingång för naturvetare.