Masterprogram i hållbar utveckling

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i hållbar utveckling 2023/2024
Anmälan

Vill du få de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera komplexa utmaningar för en hållbar utveckling? Är du intresserad av att studera tillsammans med studenter från en mängd olika länder och bakgrunder? Strävar du efter att vara en del av och bidra till en hållbar framtid? Masterprogrammet i hållbar utveckling bygger på tre pelare - tvärvetenskap, systemtänkande och framtidsorientering, som genomsyrar alla våra kurser.

Om programmet

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gemensamt skapat masterprogrammet i hållbar utveckling. Programmet erbjuder högre utbildning inom de komplexa problem och utmaningar som mänskligheten och planeten står inför, för att skapa en hållbar framtid. Programmet har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär och kombinerar avancerade kurser om ämnen som berör hållbar utveckling inklusive teoretiska och praktiska kurser inom naturresursanvändning, samhälle och miljö, samt energi-vatten-livsmedel.

Under utbildningen kommer du att

  • använda systemtänkande för att analysera komplexa utmaningar för hållbar utveckling, såsom naturresursanvändning, bevarande av biologisk mångfald, eller ekonomisk tillväxt och sociala ojämlikheter
  • tillämpa analytiska metoder från olika forskningsområden för att förbättra din förståelse för ämnen utanför din akademiska bakgrund
  • förbättra ditt kritiska tänkande runt möjligheterna och utmaningarna för att uppnå hållbar utveckling genom att ta fram och analysera olika framtidsscenarier
  • bidra till att skapa en hållbar framtid i en mycket varierad grupp av internationella studenter med olika akademisk bakgrund
  • få praktisk erfarenhet genom fördjupande metodkurser och praktik.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar utveckling som huvudområde.

Upplägg

Första terminen kommer du att ägna åt studier både inom och utanför ditt specialområde, med natur- och samhällsvetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. Samtidigt deltar du i en tvärvetenskaplig seminarieserie där aktuella frågor som rör hållbar utveckling diskuteras.

Andra terminen studerar du hur samhällets struktur påverkar vår möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Studierna omfattar bland annat globala frågeställningar, beslutsprocesser och interdisciplinär metodik. Du får praktisk användning av dina kunskaper i en fallstudie som du gör tillsammans med kurskamrater.

Önskar du en magisterexamen avslutar du den andra terminen med en uppsats.

Inför tredje terminen kan du välja bland ett stort utbud av fördjupningskurser inom ditt specialområde för att fördjupa dina kunskaper från kandidatutbildningen. Du kan också välja att göra praktik eller bredda dina kunskaper med kurser på lägre nivå utanför ditt specialområde. Du kan även göra en utbytestermin och ansöka till en av institutionens många utbytesavtal eller till andra utbytesprogram via fakulteten och universitetet.

Programmet avslutas med ett examensarbete som pågår hela sista terminen. Arbetet kan du göra inom universitetsvärlden, näringslivet eller offentlig sektor både utomlands och i Sverige.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Masterprogrammet i hållbar utveckling är tvärvetenskapligt, och dina kurskamrater kan ha helt andra erfarenheter än vad du själv har. Vi drar nytta av detta i utbildningen för att du ska kunna bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter till en större grupp, vilket gör dig väl förberedd inför arbetslivets utmaningar.

Undervisningen sker i Uppsala, både på Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vanligen läser du två kurser parallellt.

De vanligaste momenten i undervisningen är föreläsningar, dator- och fältövningar samt seminarier där du aktivt deltar och diskuterar både dina och andras arbeten. Alla studenter förväntas delta aktivt i alla olika former av diskussioner och klassaktiviteter. På så vis ökar du ditt kritiska tänkande och samarbetsförmåga.

Grupparbeten görs i tvärvetenskapliga temagrupper där mycket av arbetet sker tillsammans utanför klassrummet. På så vis lär du dig av dina klasskamrater och övar dig att jobba effektivt i grupp.

All undervisningen sker på engelska.

Karriär

För att klara utmaningarna i FN:s Globala hållbarhetsmål krävs både globala och lokala åtgärder. Detta inkluderar till exempel förändring och omstrukturering av lokala ekonomier, industrier och samhällen, utveckling av hållbara produktions- och konsumtionsmönster, eller införande av hållbara strategier, normer och metoder för resursanvändning och skydd av vår miljö.

Kunskap och färdigheter i hållbar utveckling efterfrågas och krävs i jobb inom olika sektorer världen över. Arbetsgivare som representerar olika industrier, företag, myndigheter och organisationer har behov av personal som kan hantera de komplexa utmaningar som lyfts fram i de Globala hållbarhetsmålen, som att jobba tvärvetenskapligt och bidra till hållbara framtidslösningar.

Efter att ha tagit masterexamen i hållbar utveckling hittar våra studenter ut på arbetsmarknaden inom en mängd olika jobb, bland annat planering, konstruktion och teknik, konsulter, privat och offentlig förvaltning, samt forskning och utveckling. Specifika exempel på jobb är energi- och klimatrådgivare, projektledare, miljökoordinatorer, hållbarhetsanalytiker, miljökommunikatörer och doktorander. Efter examen kan du arbeta på företag som till exempel RISE, SwedBio, Sweco, Ecorys och Enact Sustainable Strategies.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1860 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

  • en sammanfattning av en kandidatuppsats eller ett projekt, alternativt en sammanfattning av tidigare studier
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

susdev@geo.uu.se

018-471 25 12

Programsamordnare, Uppsala universitet: Magdalena Kuchler

magdalena.kuchler@geo.uu.se

018-471 68 85

Programsamordnare, SLU: Örjan Östman

orjan.ostman@slu.se

010-478 41 53

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16

752 36 Uppsala