Nyantagna studenter

Om du inte kan registrera dig själv

I vissa fall kan du inte registrera dig själv: du kan ha blivit antagen med villkor, du har blivit sent antagen, eller du har sökt en kurs som av olika skäl blivit undantagen från det normala sättet.

 • Om du är villkorligt antagen
  Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt kontakta kursansvarig för bedömning. Kontaktuppgifter till den som är kursansvarig hittar du på kursens sida i Studium.
   
 • Om du är sent antagen
  Har du antagits så sent att sista dag för registrering har passerat kan du inte registrera dig själv. Du måste då kontakta kursadministrationen så snart som möjligt för att få behålla din plats och bli registrerad på kursen. (Undantag: om du fått ett meddelande om att du är antagen men med krav på att du ska svara inom en viss, bestämd tid för att behålla platsen – då är det den svarstiden som gäller. Obs: håll koll även på skräpposten!)
  Här hittar du kontaktuppgifter till kursadministrationen.
   
 • Observera
  En del examensarbeten, projektkurser etc. kan man visserligen söka och bli antagen till, men man blir inte registrerad förrän man lämnat in en projektplan och fått den godkänd.

Senast uppdaterad: 2022-07-08