Nyantagna studenter

Glöm inte att registrera dig!

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier. Men börja med det viktigaste: registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats. Som ny student ska du börja med att skaffa studentkonto. Därefter kan du registrera dig på din kurs och om du vill kan du även bli medlem i kårer och nationer.
Här finns en guide för hur du skaffar studentkonto så att du kan registrera dig. 

De flesta kurser vid institutionen för geovetenskaper kräver att du registrerar dig själv på kursen och det gör du i IT-systemet Ladok för studenter.
Observera! På vissa kurser kan kan du inte registerera dig själv i Ladok, se undantagen nedan.

Registreringsperioden då du kan registerera dig för just dina kurser finns angiven i Ladok. Om du inte registrerar dig under den tid då registreringen är öppen för dina kurser så stryks du från kursen och din plats erbjuds till den som står som reserv.
Logga in i Ladok för studenter här. 

Undantagen där du inte kan registrera dig själv
Om du inte är programstudent, utan har antagits till någon av nedanstående kurser som en fristående kurs, kan du inte registrera dig själv via Ladok för studenter. För att bli registrerad måste du så snart som möjligt skriva till kursadministratören, lars.andersson@geo.uu.se

1GV014 Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp
1GV015 Geovetenskapens analysmetoder, 10 hp
1HY111 Hydrokemi, 5 hp
1ME404 Klimatvariationer, 5 hp
1GV006 Presentation och publicering, 5 hp
1GV054 Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, 15 hp
1HY013 Statistik och dataanalysmetoder, 5 hp
1GE039 Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper, 5 hp

Villkorligt antagen
Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt kontakta kursansvarig för bedömning. Kontaktuppgifter till den som är kursansvarig hittar du på kursens sida i Studium.

Sent antagna
När sista dag för registrering har passerat kan du inte registrera dig själv. Du måste då kontakta kursadministrationen så snart som möjligt för att få behålla din plats och bli registrerad på kursen. Här hittar du kontaktuppgifter till kursadministrationen.

Reserver
Om du står som reserv och blir erbjuden en plats blir du kontaktad av institutionen via e-post. Tyvärr kan vi inte svara på frågor om sannolikheten för att du ska komma in.
Håll koll på din e-post; även skräpposten!

Schema
Ett preliminärt schema publiceras senast fem veckor innan kursstart på kurssidan i Studium

Återbud: Om du inte vill läsa den kurs du är antagen till, kom ihåg att lämna återbud på www.antagning.se. Detta öppnar upp platser på reservlistan.  

Studentservice; kontaktuppgifter och öppettider

Har du ytterligare frågor så kontakta Studentservice.

Senast uppdaterad: 2021-08-12