Examen och karriär

Person håller i ett ihoprullat diplom. Foto.

När du är redo att ta ut din examen måste du ansöka om examen hos examensenheten. Det kan ta några veckor att få ut ditt examensbevis. Läs allt om att ta ut din examen på UUs centrala sidor om examen

Examensarbeten vid institutionen för geovetenskaper

Karriär

Inför din framtida karriär finns mycket tips och råd att få.
Uppsala universitet har en central karriärvägledning dit du kan vända dig. De erbjuder CV-granskning, anordnar träffar, seminarier, arbetsmarknadsdagar,  mm.
Den teknisk-naturvete
nskapliga fakulteten erbjuder också vägledning vad gäller karriär och studier.

När du tar ut din examen vill vi väldigt gärna att du ska bli med i Uppsala universitets alumnnätverk. Det är ett bra sätt att hålla kontakt med lärosätet. Alumnnätverket anordnar träffar ibland och det finns flera aktiva alumnföreingar.

Karriärinformation för respektive program:

Senast uppdaterad: 2022-08-03