Informationssökning inom samhällsvetenskap

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ekonomikum Undervisningslokalen Ekonomikums bibliotek
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till både studenter, doktorander eller forskare som vill få nya eller uppdatera sina kunskaper i informationssökning inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Är det något du vill veta mer om? Under tillfället kommer det finnas tid för önskemål och flexibilitet ifall det är något särskilt du är intresserad av.

Innehåll:

- Hitta relevanta databaser för ditt ämne

- Använda strategier för att söka och finna material i olika databaser

- Praktiska funktioner i databaser

- Tid för egen sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig