NVivo för kvalitativ dataanalys - samarbeta med kollegor

  • Datum: –14.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I denna kurs fokuserar vi på olika sätt att använda NVivo i ett gemensamt forskningsprojekt.

Vi kommer att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt. Observera att gruppen behöver ha samma operativsystem för att kunna arbeta med samma NVivo-projekt.

Kursen innehåller:

-Samarbeta med kollegor i NVivo

-Jämför kodning gjord av olika användare

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Anmäl dig