Informationssökning inom samhällsvetenskap

  • Datum: –12.00
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lisa Åström
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till både studenter, doktorander eller forskare som vill få nya eller uppdatera sina kunskaper i informationssökning inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Är det något du vill veta mer om? Under tillfället kommer det finnas tid för önskemål och flexbilitet ifall det är något särskilt du är intresserad av.

Innehåll:

-Hitta relevanta databaser för ditt ämne

-Använda strategier för att söka och finna material i olika databaser.

-Praktiska funktioner i databaser

-Tid för egen sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig