BUP Science and Sail 2023

Science and Sail är en sommarskola som delvis kommer att äga rum ombord på ett segelfartyg. Sommarskolans fokus kommer att ligga på Östersjöns miljö, där studenterna kommer att tillbringa en vecka i Klaipėda, göra dagliga utflykter längs kusten, Kuriska näset och ombord på Klaipėda universitets segelfartyg Brabander. BUP Science and Sail 2023 äger rum 3-9 juli i Klaipėda, Litauen

Sommarskolan välkomnar kandidat- och masterstudenter från alla vetenskapliga discipliner som studerar vid BUP:s medlemsuniversitet, varav Uppsala universitet är ett av dem. Den veckolånga sommarskolan kommer att vara en unik möjlighet att lära sig mer om Östersjöns miljö samtidigt som man studerar i en internationell miljö, med några av de ledande experterna inom området.

Detta evenemang är kostnadsfritt och ansökningen är öppen för studenter på antingen kandidat- eller masternivå. Totalt kommer 36 studenter från BUP:s medlemsuniversitet att få möjligheten att delta.

Studenter som väljs ut deltar i evenemanget utan extra kostnad och inga avgifter tillkommer. Varje student måste dock själv betala för sin resa till och från Klaipėda.

Läs mer om BUP Science and Sail.

Ansök till BUP Science and Sail.