Disputation i geovetenskap, miljöanalys

  • Datum: –13.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Doktorand: Sara Lindersson
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Giuliano Di Baldassarre
  • Disputation

Sara Lindersson disputerar i geovetenskap med inriktning på miljöanalys.

Sara Lindersson disputerar i geovetenskap med inriktning på miljöanalys, med avhandlingen "The use of global data to uncover how humans shape flood and drought risk".

HuvudhandledareGiuliano Di Baldassarre
Biträdande handledare: Johanna Mård och Luigia Brandimarte
Opponent: Professor Brett Sanders
Ordförande vid disputationen: Giuliano Di Baldassare