NVivo for Qualitative Data Analysis - step 2. Analyse and visualise your coding

  • Datum: –15.30
  • Plats: Carolina Rediviva Carolina Plan 4,5 Café
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys.

Workshopen passar för dig som har deltagit i steg 1, eller redan är bekant med grundfunktionerna som tas upp i steg 1. Du behöver också ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

I steg 2 ligger fokus på att analysera och visualisera ditt forskningsprojekt. Steg 2 passar dig som vill gå vidare från kodning och börja analysera innehållet i ditt projekt.

Steg 2 har följande innehåll:

-Utforska och ställ frågor till din data

-Jämför och visualisera cases, filer och koder

-Visualisera ditt projekt

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning

Anmäl dig