Disputation i geofysik med inriktning fasta jordens fysik

  • Datum:
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Thomas Kalscheuer
  • Disputation

Laura Buntin disputerar i geofysik.

Laura Buntin disputerar i geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik, med avhandlingen "Efficient electromagnetic induction modelling - adaptive mesh optimisation, advanced boundary methods and iterative solution techniques". 

Huvudhandledare:Thomas Kalscheuer
Biträdande handledare: Gunilla Kreiss, TDB, Zhengyong Ren, Central South University, Changsha, China
Ordförande vid disputationen: Thomas Kalscheuer
Fakultetsopponent: Professor Klaus Spitzer