Disputation i Naturresurser och hållbar utveckling

  • Datum: –12.00
  • Plats: Campus Gotland Campus Gotland, Cramérgatan 3, Room E22
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Heracles Polatidis
  • Disputation

Andrew Barney disputerar i Naturresurser och hållbar utveckling

Andrew Barney disputerar i Naturresurser och hållbar utveckling med avhandlingen Energy planning for islands - Guiding island energy transition planning and decision making.

Huvudhandledare: Heracles Polatidis
Biträdande handledare: Stefan Ivanell, Magdalena Kuchler 
Fakultetsopponent: Professor Theocharis Tsoutsos

Zoomlänkhttps://uu-se.zoom.us/j/61997453049