Stöd och service

Vid Uppsala universitetet finns många stöd- och hjälpfunktioner för dig som student, både centralt och vid institutionen. 

Studieadministration

Observera att länkarna ovan leder till TekNats webbplats.

Riktlinjer vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

Vill du fördjupa dig i frågor som rör studentinflytande och din studiemiljö? Här följer information där du kan läsa mer:

FUSK OCH PLAGIAT

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. På Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) har man satt samman en handbok om fusk och plagiat som innehåller information giltig för alla fakultetens program.

DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. DiaNa är ett effektivt redskap som används på kurser i biologi, kemi, geovetenskap och bioteknik för att rusta studenter till att bli så väl förberedda som möjligt på det liv som väntar dem efter studierna. Oavsett om detta innebär ett jobb i näringslivet, en myndighet eller en forskarkarriär så är det väldigt värdefullt att ha med sig färdigheter inom kommunikation. Att de kan skriva, tala och arbeta med andra på ett effektivt sätt. 

En person föreläser i en föreläsningssal. Foto.
foto: Börje Dahrén

Mer information om DiaNa

bibliotek och datortjänster

På våra campusområden finns lokala bibliotek där du kan hitta studentlitteratur, tidskrifter och andra informationsresurser. Mer information finns hos Uppsala universitetsbibliotek. 

På universitetets gemensamma studentsidor hittar du information om nätverk, e-post, utskrifter och Office 365. För dig som behöver Matlab finns programmet tillgänligt för fakultetens alla studenter. 

Senast uppdaterad: 2022-04-21