Stöd och service

Vid Uppsala universitetet finns många stöd- och hjälpfunktioner för dig som student, både centralt och vid institutionen. 

Studieadministration

Observera att länkarna ovan leder till TekNats webbplats.

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa. Vid institutionen finns en grupp som arbetar med frågor som rör lika villkor. 
Läs mer om lika villkor. 

DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. DiaNa är ett effektivt redskap som används på kurser i biologi, kemi, geovetenskap och bioteknik för att rusta studenter till att bli så väl förberedda som möjligt på det liv som väntar dem efter studierna. Oavsett om detta innebär ett jobb i näringslivet, en myndighet eller en forskarkarriär så är det väldigt värdefullt att ha med sig färdigheter inom kommunikation. Att de kan skriva, tala och arbeta med andra på ett effektivt sätt. 

En person föreläser i en föreläsningssal. Foto.
foto: Börje Dahrén

Mer information om DiaNa

Senast uppdaterad: 2022-08-04