Vattnets lagring och strömning i jord

Föreläsning och demonstration av undervisningsmaterial

Allan Rodhe
Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet

 • Markvatten och grundvatten, vattnets tryck (5:46)

 • Jordars porositet

 • Vattnets bindning i jord

 • Fältkapacitet och vissningsgräns

 • Vattnets hastighet

 • Makroporer

 • Ett grovt skikt avlänkar omättat flöde

 • Magasinskoefficient

 • Hydraulisk konduktivitet

 • Grundvattnets strömbanor spårämnesförsök

 • Avrinningsbildning

 • Föreläsning

Utveckling av frågor att användas i samband med filmerna pågår. Vi tar tacksamt emot synpunkter på filmerna och tips om hur de kan användas i undervisning. Mejla gärna till Allan.Rodhe@hyd.uu.se och Jan.Seibert@hyd.uu.se

För beskrivning av utrustning och demonstrationer, se  Rodhe, A.: Physical models for classroom teaching in hydrology, Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 3075-3082, doi:10.5194/hess-16-3075-2012, 2012 http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/16/3075/2012/hess-16-3075-2012.pdf

Filmerna producerades inom projektet "Vattenpaketet" (PI JanSeibert) med stöd av FORMAS (projektnr. 2007-1543). Gjorda av Filmfilm 2014, pict@telia.com Filmerna får användas fritt för undervisning och information.

Foto backsvalor i film 6 och 12: Ivan Kruys.