Fältstudie i Filippinerna

Linnea och Isabelle, studenter vid kandidatprogrammet i geovetenskap, åkte på fältstudier till Filippinerna för att göra sin kandidatuppsats.

Linnea och Isabelle

Hur kommer det sig att ni ville göra fältstudier på Filippinerna?

Vi var intresserade av naturkatastrofer och fick genom Jorijntje Henderiks kontakt med ett universitet i Manilla där vi kunde göra studier i jordskred. Det var egentligen inte platsen vi valde utan intresseområdet som förde oss dit.

Vad handlar er studie om?

Vi åkte till ett område i bergen ungefär 6 timmar från Manilla som ansågs vara en riskzon för jordskred. Vår uppgift var att bevaka en by där marken håller på och rör sig. Primärt handlade det om att studera rörelsen i sluttningen och det gjorde vi genom att mäta sprickor i byggnader och göra topografiska kartor med hjälp av en avståndsmätare.

Vad lärde ni er?

Man lär sig jättemycket om sig själv och om problemlösning. Det har varit så värt även om det var mycket tuffare än vad vi trodde. Det här var på riktigt, det bästa med hela utbildningen. Man fick använda sina kunskaper ute i fält. Det var bara vi två och vi gjorde det som behövde göras själva. Vi fick jobba som dom skulle ha gjort – som riktiga geologer.

Mätning


Vill du åka på fältstudier till Filippinerna? Kontakta Erik Rosenberg och sök MFS-stipendium